1 Siguria dhe disponueshmëria e ujit në komunat e Zubin Potokut, Mitrovicës Veriore, Zveçanit dhe Leposaviqit
Siguria dhe disponueshmëria e ujit në komunat e Zubin Potokut, Mitrovicës Veriore, Zveçanit dhe Leposaviqit Shkarko
2 Vlerësimi i gjendjes së gjyqësorit dhe policisë në veri të Kosovës - Shtator 2023 Vlerësimi i gjendjes së gjyqësorit dhe policisë në veri të Kosovës - Shtator 2023 Shkarko
3 Rritja e bashkëpunimit ndëretnik në Zveçan Rritja e bashkëpunimit ndëretnik në Zveçan Shkarko
4 Një analizë hulumtuese mbi diskriminimin në Mitrovicën e Veriut Një analizë hulumtuese mbi diskriminimin në Mitrovicën e Veriut Shkarko
5 Analiza e kerkimit - Të drejtat e punës së grave shtatëzëna dhe nënave të reja në veri të Kosovës Analiza e kerkimit - Të drejtat e punës së grave shtatëzëna dhe nënave të reja në veri të Kosovës Shkarko
6 Analiza hulumtuese Analiza hulumtuese "Rritja e bashkëpunimit ndëretnik në Mitrovicën e Veriut" Shkarko
7 Analiza e kerkimit - Pozita e gruas në veriun ë Kosovës Analiza e kerkimit - Pozita e gruas në veriun ë Kosovës Shkarko
8 Analiza e kerkimit - Qëndrimet e qytetarëve për efikasitetin e sistemit gjyqësor në veri të Kosovës - Prill 2022 Analiza e kerkimit - Qëndrimet e qytetarëve për efikasitetin e sistemit gjyqësor në veri të Kosovës - Prill 2022 Shkarko
9 Analiza - Korrupsioni në Veriun e Kosovës Analiza - Korrupsioni në Veriun e Kosovës Shkarko
10 ANALIZA E KERKIMIT - Nevojat dhe pritjet e avokatëve të rinj në veri të kosovës - SFIDAT DHE ZGJIDHJET ANALIZA E KERKIMIT - Nevojat dhe pritjet e avokatëve të rinj në veri të kosovës - SFIDAT DHE ZGJIDHJET Shkarko
11 HULUMTIM MBI PROBLEMET DHE SFIDAT NË LIDHJE ME STATUSIN SOCIO-EKONOMIK TË GRAVE TË PUNËSUARA DHE TË PAPUNËSUARA NË VERIUN E KOSOVËS HULUMTIM MBI PROBLEMET DHE SFIDAT NË LIDHJE ME STATUSIN SOCIO-EKONOMIK TË GRAVE TË PUNËSUARA DHE TË PAPUNËSUARA NË VERIUN E KOSOVËS Shkarko
12 Përshkrim i shkurtër i projektit - Përmirësimi i transparencës dhe sundimit të ligjit në komunat me shumicë të komunitetit serb Përshkrim i shkurtër i projektit - Përmirësimi i transparencës dhe sundimit të ligjit në komunat me shumicë të komunitetit serb Shkarko
13 PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE - Avokati i Popullit ne sistemin e mbrojtja kunder diskriminimit PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE - Avokati i Popullit ne sistemin e mbrojtja kunder diskriminimit Shkarko
14 INDEKSET DHE REFORMAT E TRANSPARENCËS KOMUNALE NE VERIU KOSOVE INDEKSET DHE REFORMAT E TRANSPARENCËS KOMUNALE NE VERIU KOSOVE Shkarko
15 Thirrje për OJQ-të - Një Proklamatë Thirrje për OJQ-të - Një Proklamatë Shkarko
16 Aktivizmi qytetar në Kosovë në nivelin lokal Aktivizmi qytetar në Kosovë në nivelin lokal Shkarko
17 ACDC - Analiza e personave të zhdukur në Kosovë ACDC - Analiza e personave të zhdukur në Kosovë Shkarko
18 ANALIZA E HULUMTIMIT - NDIKIMI I VIRUSIT COVID-19 NË BESIMIN E QYTETARËVE ANALIZA E HULUMTIMIT - NDIKIMI I VIRUSIT COVID-19 NË BESIMIN E QYTETARËVE Shkarko
19 Zbatimi i transparencës dhe përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrje në nivel lokal në veri të Kosovës, dokument i politikave Zbatimi i transparencës dhe përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrje në nivel lokal në veri të Kosovës, dokument i politikave Shkarko