1 Analiza hulumtuese Analiza hulumtuese "Rritja e bashkëpunimit ndëretnik në Mitrovicën e Veriut" Shkarko
2 Analiza e kerkimit - Pozita e gruas në veriun ë Kosovës Analiza e kerkimit - Pozita e gruas në veriun ë Kosovës Shkarko
3 Analiza e kerkimit - Qëndrimet e qytetarëve për efikasitetin e sistemit gjyqësor në veri të Kosovës - Prill 2022 Analiza e kerkimit - Qëndrimet e qytetarëve për efikasitetin e sistemit gjyqësor në veri të Kosovës - Prill 2022 Shkarko
4 Analiza - Korrupsioni në Veriun e Kosovës Analiza - Korrupsioni në Veriun e Kosovës Shkarko
5 ANALIZA E KERKIMIT - Nevojat dhe pritjet e avokatëve të rinj në veri të kosovës - SFIDAT DHE ZGJIDHJET ANALIZA E KERKIMIT - Nevojat dhe pritjet e avokatëve të rinj në veri të kosovës - SFIDAT DHE ZGJIDHJET Shkarko
6 HULUMTIM MBI PROBLEMET DHE SFIDAT NË LIDHJE ME STATUSIN SOCIO-EKONOMIK TË GRAVE TË PUNËSUARA DHE TË PAPUNËSUARA NË VERIUN E KOSOVËS HULUMTIM MBI PROBLEMET DHE SFIDAT NË LIDHJE ME STATUSIN SOCIO-EKONOMIK TË GRAVE TË PUNËSUARA DHE TË PAPUNËSUARA NË VERIUN E KOSOVËS Shkarko
7 Përshkrim i shkurtër i projektit - Përmirësimi i transparencës dhe sundimit të ligjit në komunat me shumicë të komunitetit serb Përshkrim i shkurtër i projektit - Përmirësimi i transparencës dhe sundimit të ligjit në komunat me shumicë të komunitetit serb Shkarko
8 PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE - Avokati i Popullit ne sistemin e mbrojtja kunder diskriminimit PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE - Avokati i Popullit ne sistemin e mbrojtja kunder diskriminimit Shkarko
9 INDEKSET DHE REFORMAT E TRANSPARENCËS KOMUNALE NE VERIU KOSOVE INDEKSET DHE REFORMAT E TRANSPARENCËS KOMUNALE NE VERIU KOSOVE Shkarko
10 Thirrje për OJQ-të - Një Proklamatë Thirrje për OJQ-të - Një Proklamatë Shkarko
11 Aktivizmi qytetar në Kosovë në nivelin lokal Aktivizmi qytetar në Kosovë në nivelin lokal Shkarko
12 ACDC - Analiza e personave të zhdukur në Kosovë ACDC - Analiza e personave të zhdukur në Kosovë Shkarko
13 ANALIZA E HULUMTIMIT - NDIKIMI I VIRUSIT COVID-19 NË BESIMIN E QYTETARËVE ANALIZA E HULUMTIMIT - NDIKIMI I VIRUSIT COVID-19 NË BESIMIN E QYTETARËVE Shkarko
14 Zbatimi i transparencës dhe përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrje në nivel lokal në veri të Kosovës, dokument i politikave Zbatimi i transparencës dhe përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrje në nivel lokal në veri të Kosovës, dokument i politikave Shkarko