granti-per-zhvillim-organizativ
Projekt:
Granti për Zhvillim Organizativ
Fillim:
01.09.2022.
Mbarim:
31.08.2023.
promovimi-i-dialogut-nderetnik-ne-pushtetin-lokal
Projekt:
Promovimi i dialogut ndëretnik në pushtetin lokal
Fillim:
01.02.2022.
Mbarim:
31.01.2023.