ZgjedhjetOJQ ACDC ka qenë aktive në fushën e Demokratizimit dhe Zgjedhjeve që nga themelimi i organizatës. Organizata ka monitoruar zgjedhjet lokale dhe ato qendrore në Kosovë që nga viti 2014 dhe është bërë anëtare e Demokracisë në Veprim. Ne prodhuam një numër raportesh mbi zgjedhjet në Kosovë dhe kontribuam në procesin zgjedhor në veri të Kosovës. Përveç monitorimit të zgjedhjeve, roli ynë përfshinte përzgjedhjen dhe trajnimin e vëzhguesve të zgjedhjeve.

 

Arritjet kryesore:

  • Monitorimi i rregullt i Zgjedhjeve dhe anëtarësimi në Demokracinë në Veprim.