RiniaGjatë viteve të fundit, ACDC i ka vënë problemet e të rinjve në krye të prioriteteve duke kuptuar situatën në të cilën ata gjenden në një mjedis multietnik. ACDC është e përkushtuar për përmirësimin e bashkëpunimit ndërmjet të rinjve nga të gjitha komunitetet në Kosovë, trajnimin e tyre në fusha të ndryshme dhe zhvillimin e mundësive për iniciativa biznesi.

Në këtë kuptim, jemi duke punuar me një organizatë partnere (CDF) në projektin “M4Y Komunat për Rininë - Fuqizimi i Rinisë përmes Angazhimit Qytetar”, i cili mbështet të rinjtë përmes granteve në mënyrë që të rinjtë të mund të realizojnë biznesin e tyre dhe idetë kreative. 

Të arriturat kryesore:

  • Të rinjtë që ishin pjesëmarrës janë trajnuar për të identifikuar, hartuar dhe zbatuar zgjidhje që pasqyrojnë prioritetet lokale të të rinjve.
  • Janë mbështetur dhe janë zbatuar 36 iniciativa në 4 komuna.