Bashkëpunimi dhe pajtimi ndëretnikSi një Organizatë e themeluar nga anëtarët e komuniteteve të ndryshme nga veriu i Kosovës, OJQ ACDC ka qenë shumë e përkushtuar për të mbështetur të gjitha iniciativat e bashkëpunimit përtej linjave etnike dhe për të mbështetur procesin e pajtimit në Kosovë. Në këtë drejtim, ne kemi zbatuar projekte të shumta që përfshinin bashkëpunimin midis të rinjve nga komunitete të ndryshme, bashkëpunimin e drejtuesve të komuniteteve dhe lehtësuan shkëmbimin e njohurive dhe përvojave të avokatëve të rinj nga komunitete të ndryshme. Puna jonë në këtë fushë është njohur nga institucionet përkatëse në Kosovë, gjë që rezultoi në anëtarësimin tonë në Komitetin Konsultativ për Komunitete në Zyrën e Presidentit të Kosovës dhe në Grupin Punues Ndërministror për Pajtimin dhe Ballafaqimin me të Kaluarën.

 

Arritjet kryesore:

  • Anëtarësimi në Komitetin Konsultativ për Komunitetet në Zyrën e Presidentit të Kosovës dhe në Grupin Punues Ndërministror për Pajtimin dhe Ballafaqimin me të Kaluarën.
  • Punë e vazhdueshme për lehtësimin e bashkëpunimit ndëretnik dhe procesin e pajtimit në Kosovë.