razgovor-dushan-radakoviq-acdc-0812-2022

10.12.2022. » 20:10 | YouTube screenshot

"Razgovor" Dushan Radakoviq ACDC 08.12. 2022

"Razgovor" Dushan Radakoviq ACDC 08.12. 2022

fushata-publike-per-diversitetin-kulturor-dragana-miliq

08.07.2022. » 13:50 | ACDC

Fushata Publike për Diversitetin Kulturor - Dragana Miliq

Dragana Miliq, muziciente, ndanë mesazh mbi diversitetin kulturor në kuadër...

fushata-publike-per-diversitetin-kulturor-ivana-pavloviq

08.07.2022. » 13:48 | ACDC

Fushata Publike për Diversitetin Kulturor - Ivana Pavloviq

Ivana Pavloviq, Zyrtare e Lartë për zhvillim të Kapaciteteve në...

fushata-publike-per-diversitetin-kulturor-milica-stojanovic-kostic

08.07.2022. » 13:38 | ACDC

Fushata Publike për Diversitetin Kulturor - Milica Stojanovic Kostic

Milica Stojanoviq Kostiq, gazetare, ndanë mesazh mbi diversitetin kulturor në...

fushata-publike-per-diversitetin-kulturor-adon-pajaziti

07.07.2022. » 12:05 | ACDC

Fushata Publike për Diversitetin Kulturor - Adon Pajaziti

Adon Pajaziti, fotograf artistik, ndanë mesazh mbi diversitetin kulturor në...

fushata-publike-per-diversitetin-kulturor-milosh-timotijeviq

06.07.2022. » 15:23 | ACDC

Fushata Publike për Diversitetin Kulturor - Milosh Timotijeviq

Milosh Timotijeviq, historian dhe aktivist civil, ndanë mesazh mbi diversitetin...

fushata-publike-per-diversitetin-kulturor-nora-bezera

06.07.2022. » 15:19 | ACDC

Fushata Publike për Diversitetin Kulturor - Nora Bezera

Nora Bezera, ligjëruese dhe përkthyese, ndanë mesazh mbi diversitetin kulturor...

fushata-publike-per-diversitetin-kulturor-kristina-dancetoviq

05.07.2022. » 14:54 | ACDC

Fushata Publike për Diversitetin Kulturor - Kristina Dancetoviq

Kristina Dancetoviq, Profesoreshë e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze, në nivelin...