1 Analiza istraživanja “Unapređenje međuetničke saradnje u Severnoj Mitrovici” Analiza istraživanja “Unapređenje međuetničke saradnje u Severnoj Mitrovici” Preuzmi
2 Analiza istraživanja - Položaj žena na severu Kosova Analiza istraživanja - Položaj žena na severu Kosova Preuzmi
3 Infografika - Infografika - "Olakšavanje pristupa pravosuđu i promovisanje ljudskih prava u regionu Mitrovice" Preuzmi
4 Analiza istraživanja - Stavovi građana o efikasnosti pravosudnog sistema na severu Kosova - april 2022 Analiza istraživanja - Stavovi građana o efikasnosti pravosudnog sistema na severu Kosova - april 2022 Preuzmi
5 Infografika - Stavovi građana o korupciji na severu Kosova - Decembar 2021 Infografika - Stavovi građana o korupciji na severu Kosova - Decembar 2021 Preuzmi
6 Analiza - Korupcija na severu Kosova - Decembar 2021 Analiza - Korupcija na severu Kosova - Decembar 2021 Preuzmi
7 БРОШУРА - Побољшање транспарентности и владавине закона у општинама са већински српским становништвом на Косову БРОШУРА - Побољшање транспарентности и владавине закона у општинама са већински српским становништвом на Косову Preuzmi
8 IZVEŠTAJ O PROCESU REVIZIJE U OPŠTINI ZVEČAN 2020-2 IZVEŠTAJ O PROCESU REVIZIJE U OPŠTINI ZVEČAN 2020-2 Preuzmi
9 Izvestaj Revizije Leposavic Decembar 2020-2 Izvestaj Revizije Leposavic Decembar 2020-2 Preuzmi
10 ANALIZA ISTRAŽIVANJA - POTREBE I OČEKIVANJA MLADIH PRAVNIKA NA SEVERU KOSOVA - IZAZOVI I REŠENJA ANALIZA ISTRAŽIVANJA - POTREBE I OČEKIVANJA MLADIH PRAVNIKA NA SEVERU KOSOVA - IZAZOVI I REŠENJA Preuzmi
11 Izveštaj Revizije Zvečan Decembar 2020 Izveštaj Revizije Zvečan Decembar 2020 Preuzmi
12 Izvestaj Revizije Severna Mitrovica Decembar 2020 Izvestaj Revizije Severna Mitrovica Decembar 2020 Preuzmi
13 Izvestaj Revizije Zubin Potok Decembar 2020 Izvestaj Revizije Zubin Potok Decembar 2020 Preuzmi
14 Izvestaj Revizije Leposavic Decembar 2020 Izvestaj Revizije Leposavic Decembar 2020 Preuzmi
15 ISTRAŽIVANJE O PROBLEMIMA I IZAZOVIMA U VEZI SA SOCIOEKONOMSKIM STATUSOM ZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH ŽENA NA SEVERU KOSOVA ISTRAŽIVANJE O PROBLEMIMA I IZAZOVIMA U VEZI SA SOCIOEKONOMSKIM STATUSOM ZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH ŽENA NA SEVERU KOSOVA Preuzmi
16 ПОБОЉШАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И ВЛАДАВИНЕ ЗАКОНА У ОПШТИНАМА СА ВЕЋИНСКИ СРПСКОМ ЗАЈЕДНИЦОМ ПОБОЉШАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И ВЛАДАВИНЕ ЗАКОНА У ОПШТИНАМА СА ВЕЋИНСКИ СРПСКОМ ЗАЈЕДНИЦОМ Preuzmi
17 АНАЛИЗА - Употреба службених језика у полицији АНАЛИЗА - Употреба службених језика у полицији Preuzmi
18 NVO ACDC - Analiza - Zaštita životne sredine u Severnoj Mitrovici NVO ACDC - Analiza - Zaštita životne sredine u Severnoj Mitrovici Preuzmi
19 ACDC - Analiza o nestalim licima na Kosovu ACDC - Analiza o nestalim licima na Kosovu Preuzmi
20 ANALIZA ISTRAŽIVANJA - UTICAJ COVID-19 VIRUSA NA POVERENJE GRAĐANA ANALIZA ISTRAŽIVANJA - UTICAJ COVID-19 VIRUSA NA POVERENJE GRAĐANA Preuzmi
21 Izvestaj Zvecan Audit Decembar Izvestaj Zvecan Audit Decembar Preuzmi
22 Izvestaj Zubin Potok Audit Decembar Izvestaj Zubin Potok Audit Decembar Preuzmi
23 Izvestaj Severna Mitrovica Audit Decembar Izvestaj Severna Mitrovica Audit Decembar Preuzmi
24 Izvestaj Leposavic Revizija Decembar Izvestaj Leposavic Revizija Decembar Preuzmi
25 Jačanje transparentnosti i učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou na severu Kosova, predlog prakticne politike Jačanje transparentnosti i učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou na severu Kosova, predlog prakticne politike Preuzmi
26 Jačanje transparentnosti i učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou na severu Kosova, analiza istraživanja Jačanje transparentnosti i učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou na severu Kosova, analiza istraživanja Preuzmi
27 NVO ACDC - Javne nabavke na severu Kosova analiza NVO ACDC - Javne nabavke na severu Kosova analiza Preuzmi
28 Unapredjenje upotrebe sluzbenih jezika pred pravosudnim institucijama na severu Kosova 2019 Unapredjenje upotrebe sluzbenih jezika pred pravosudnim institucijama na severu Kosova 2019 Preuzmi
29 Integracija pravosuđa 6 meseci kasnije, rezultati istraživanja. Integracija pravosuđa 6 meseci kasnije, rezultati istraživanja. Preuzmi
30 INDEKS TRANSPARENTNOSTI OPŠTINSKIH REFORMI NA SEVERU KOSOVA INDEKS TRANSPARENTNOSTI OPŠTINSKIH REFORMI NA SEVERU KOSOVA Preuzmi
31 NVO ACDC - Zenska imovina i stavovi prema zenskom naslednom pravu - Istraživanje i Analiza NVO ACDC - Zenska imovina i stavovi prema zenskom naslednom pravu - Istraživanje i Analiza Preuzmi
32 Istraživanje NVO ACDC - ŽENSKA IMOVINA I STAVOVI PREMA ŽENSKOM NASLEDNOM PRAVU Istraživanje NVO ACDC - ŽENSKA IMOVINA I STAVOVI PREMA ŽENSKOM NASLEDNOM PRAVU Preuzmi
33 Istraživanje - Posledice odlaganja integracije pravosuđa - Stanje i perspektive Istraživanje - Posledice odlaganja integracije pravosuđa - Stanje i perspektive Preuzmi
34 Centar za zastupanje demokratske kulture - Godišnji izveštaj 2016 Centar za zastupanje demokratske kulture - Godišnji izveštaj 2016 Preuzmi
35 Analiza istrazivanja - Civilno društvo za transparentnu vladavinu na severu Kosova - NGO ACDC Analiza istrazivanja - Civilno društvo za transparentnu vladavinu na severu Kosova - NGO ACDC Preuzmi
36 Petogodišnji rad Centra za zastupanje demokratske kulture Petogodišnji rad Centra za zastupanje demokratske kulture Preuzmi
37 Strategija za razvoj organizacije za period od 2016. do 2020. godine Strategija za razvoj organizacije za period od 2016. do 2020. godine Preuzmi
38 Akcioni plan za unapredjenje transparentnosti Opstina na severu Kosova Akcioni plan za unapredjenje transparentnosti Opstina na severu Kosova Preuzmi
39 Građanski aktivizam na lokalnom nivou na Kosovu Građanski aktivizam na lokalnom nivou na Kosovu Preuzmi
40 PP prezentacija PP prezentacija "Građani i građanke Severnog Kosova o Sporazumu o pravosuđu" Preuzmi
41 Građani i građanke Severnog Kosova o Sporazumu o pravosuđu – očekivanja i nedoumice Građani i građanke Severnog Kosova o Sporazumu o pravosuđu – očekivanja i nedoumice Preuzmi
42 Istraživanje o Transparentnosti institucija na Severu Kosova Istraživanje o Transparentnosti institucija na Severu Kosova Preuzmi
43 Građanska inicijativa ``Bezbednost studenata`` u Severnoj Mitrovici Građanska inicijativa ``Bezbednost studenata`` u Severnoj Mitrovici Preuzmi
44 Izveštaj o Praćenju rada Osnovnog suda u Mitrovici 2014-2015 Izveštaj o Praćenju rada Osnovnog suda u Mitrovici 2014-2015 Preuzmi
45 Izveštaj o Praćenju rada Osnovnog suda u Mitrovici 2013-2014 Izveštaj o Praćenju rada Osnovnog suda u Mitrovici 2013-2014 Preuzmi
46 Izveštaj sa okruglog stola Briselski sporazum Izveštaj sa okruglog stola Briselski sporazum Preuzmi
47 Istraživanje o Korupciji Opština Zvečan 2015 Istraživanje o Korupciji Opština Zvečan 2015 Preuzmi
48 Istraživanje o Korupciji Opština Zubin Potok 2015 Istraživanje o Korupciji Opština Zubin Potok 2015 Preuzmi
49 Istraživanje o Korupciji Opština Severna Mitrovica 2015 Istraživanje o Korupciji Opština Severna Mitrovica 2015 Preuzmi
50 Istraživanje o Korupciji Opština Leposavić 2015 Istraživanje o Korupciji Opština Leposavić 2015 Preuzmi
51 Priručnik za polaganje Pravosudnog ispita na Kosovu Priručnik za polaganje Pravosudnog ispita na Kosovu Preuzmi