1 Sigurnost i dostupnost voda u opštinama Zubin Potok, Severna Mitrovica, Zvečan i Leposavić
Sigurnost i dostupnost voda u opštinama Zubin Potok, Severna Mitrovica, Zvečan i Leposavić Preuzmi
2 Процена статуса правосуђа и полиције на северу Косова - септембар 2023 Процена статуса правосуђа и полиције на северу Косова - септембар 2023 Preuzmi
3 Unapređenje međuetničke saradnje u Zvečanu Unapređenje međuetničke saradnje u Zvečanu Preuzmi
4 Analiza istraživanja o diskriminaciji u Severnoj Mitrovici Analiza istraživanja o diskriminaciji u Severnoj Mitrovici Preuzmi
5 Analiza istraživanja - Radna prava trudnica i mladih majki na severu Kosova	
Analiza istraživanja - Radna prava trudnica i mladih majki na severu Kosova Preuzmi
6 Analiza istraživanja “Unapređenje međuetničke saradnje u Severnoj Mitrovici” Analiza istraživanja “Unapređenje međuetničke saradnje u Severnoj Mitrovici” Preuzmi
7 Analiza istraživanja - Položaj žena na severu Kosova Analiza istraživanja - Položaj žena na severu Kosova Preuzmi
8 Analiza istraživanja - Stavovi građana o efikasnosti pravosudnog sistema na severu Kosova - april 2022 Analiza istraživanja - Stavovi građana o efikasnosti pravosudnog sistema na severu Kosova - april 2022 Preuzmi
9 Analiza - Korupcija na severu Kosova - Decembar 2021 Analiza - Korupcija na severu Kosova - Decembar 2021 Preuzmi
10 ANALIZA ISTRAŽIVANJA - POTREBE I OČEKIVANJA MLADIH PRAVNIKA NA SEVERU KOSOVA - IZAZOVI I REŠENJA ANALIZA ISTRAŽIVANJA - POTREBE I OČEKIVANJA MLADIH PRAVNIKA NA SEVERU KOSOVA - IZAZOVI I REŠENJA Preuzmi
11 ISTRAŽIVANJE O PROBLEMIMA I IZAZOVIMA U VEZI SA SOCIOEKONOMSKIM STATUSOM ZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH ŽENA NA SEVERU KOSOVA ISTRAŽIVANJE O PROBLEMIMA I IZAZOVIMA U VEZI SA SOCIOEKONOMSKIM STATUSOM ZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH ŽENA NA SEVERU KOSOVA Preuzmi
12 ПОБОЉШАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И ВЛАДАВИНЕ ЗАКОНА У ОПШТИНАМА СА ВЕЋИНСКИ СРПСКОМ ЗАЈЕДНИЦОМ ПОБОЉШАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И ВЛАДАВИНЕ ЗАКОНА У ОПШТИНАМА СА ВЕЋИНСКИ СРПСКОМ ЗАЈЕДНИЦОМ Preuzmi
13 АНАЛИЗА - Употреба службених језика у полицији АНАЛИЗА - Употреба службених језика у полицији Preuzmi
14 NVO ACDC - Analiza - Zaštita životne sredine u Severnoj Mitrovici NVO ACDC - Analiza - Zaštita životne sredine u Severnoj Mitrovici Preuzmi
15 ACDC - Analiza o nestalim licima na Kosovu ACDC - Analiza o nestalim licima na Kosovu Preuzmi
16 ANALIZA ISTRAŽIVANJA - UTICAJ COVID-19 VIRUSA NA POVERENJE GRAĐANA ANALIZA ISTRAŽIVANJA - UTICAJ COVID-19 VIRUSA NA POVERENJE GRAĐANA Preuzmi
17 Jačanje transparentnosti i učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou na severu Kosova, predlog prakticne politike Jačanje transparentnosti i učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou na severu Kosova, predlog prakticne politike Preuzmi
18 Jačanje transparentnosti i učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou na severu Kosova, analiza istraživanja Jačanje transparentnosti i učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou na severu Kosova, analiza istraživanja Preuzmi
19 NVO ACDC - Javne nabavke na severu Kosova analiza NVO ACDC - Javne nabavke na severu Kosova analiza Preuzmi
20 Unapredjenje upotrebe sluzbenih jezika pred pravosudnim institucijama na severu Kosova 2019 Unapredjenje upotrebe sluzbenih jezika pred pravosudnim institucijama na severu Kosova 2019 Preuzmi
21 Integracija pravosuđa 6 meseci kasnije, rezultati istraživanja. Integracija pravosuđa 6 meseci kasnije, rezultati istraživanja. Preuzmi
22 INDEKS TRANSPARENTNOSTI OPŠTINSKIH REFORMI NA SEVERU KOSOVA INDEKS TRANSPARENTNOSTI OPŠTINSKIH REFORMI NA SEVERU KOSOVA Preuzmi
23 NVO ACDC - Zenska imovina i stavovi prema zenskom naslednom pravu - Istraživanje i Analiza NVO ACDC - Zenska imovina i stavovi prema zenskom naslednom pravu - Istraživanje i Analiza Preuzmi
24 Istraživanje NVO ACDC - ŽENSKA IMOVINA I STAVOVI PREMA ŽENSKOM NASLEDNOM PRAVU Istraživanje NVO ACDC - ŽENSKA IMOVINA I STAVOVI PREMA ŽENSKOM NASLEDNOM PRAVU Preuzmi
25 Istraživanje - Posledice odlaganja integracije pravosuđa - Stanje i perspektive Istraživanje - Posledice odlaganja integracije pravosuđa - Stanje i perspektive Preuzmi
26 Centar za zastupanje demokratske kulture - Godišnji izveštaj 2016 Centar za zastupanje demokratske kulture - Godišnji izveštaj 2016 Preuzmi
27 Analiza istrazivanja - Civilno društvo za transparentnu vladavinu na severu Kosova - NGO ACDC Analiza istrazivanja - Civilno društvo za transparentnu vladavinu na severu Kosova - NGO ACDC Preuzmi
28 Petogodišnji rad Centra za zastupanje demokratske kulture Petogodišnji rad Centra za zastupanje demokratske kulture Preuzmi
29 Strategija za razvoj organizacije za period od 2016. do 2020. godine Strategija za razvoj organizacije za period od 2016. do 2020. godine Preuzmi
30 Akcioni plan za unapredjenje transparentnosti Opstina na severu Kosova Akcioni plan za unapredjenje transparentnosti Opstina na severu Kosova Preuzmi
31 Građanski aktivizam na lokalnom nivou na Kosovu Građanski aktivizam na lokalnom nivou na Kosovu Preuzmi
32 PP prezentacija PP prezentacija "Građani i građanke Severnog Kosova o Sporazumu o pravosuđu" Preuzmi
33 Građani i građanke Severnog Kosova o Sporazumu o pravosuđu – očekivanja i nedoumice Građani i građanke Severnog Kosova o Sporazumu o pravosuđu – očekivanja i nedoumice Preuzmi
34 Istraživanje o Transparentnosti institucija na Severu Kosova Istraživanje o Transparentnosti institucija na Severu Kosova Preuzmi
35 Građanska inicijativa ``Bezbednost studenata`` u Severnoj Mitrovici Građanska inicijativa ``Bezbednost studenata`` u Severnoj Mitrovici Preuzmi
36 Izveštaj sa okruglog stola Briselski sporazum Izveštaj sa okruglog stola Briselski sporazum Preuzmi
37 Istraživanje o Korupciji Opština Zvečan 2015 Istraživanje o Korupciji Opština Zvečan 2015 Preuzmi
38 Istraživanje o Korupciji Opština Zubin Potok 2015 Istraživanje o Korupciji Opština Zubin Potok 2015 Preuzmi
39 Istraživanje o Korupciji Opština Severna Mitrovica 2015 Istraživanje o Korupciji Opština Severna Mitrovica 2015 Preuzmi
40 Istraživanje o Korupciji Opština Leposavić 2015 Istraživanje o Korupciji Opština Leposavić 2015 Preuzmi
41 Priručnik za polaganje Pravosudnog ispita na Kosovu Priručnik za polaganje Pravosudnog ispita na Kosovu Preuzmi