1 Analiza istraživanja “Unapređenje međuetničke saradnje u Severnoj Mitrovici” Analiza istraživanja “Unapređenje međuetničke saradnje u Severnoj Mitrovici” Preuzmi
2 Analiza istraživanja - Položaj žena na severu Kosova Analiza istraživanja - Položaj žena na severu Kosova Preuzmi
3 Analiza istraživanja - Stavovi građana o efikasnosti pravosudnog sistema na severu Kosova - april 2022 Analiza istraživanja - Stavovi građana o efikasnosti pravosudnog sistema na severu Kosova - april 2022 Preuzmi
4 Analiza - Korupcija na severu Kosova - Decembar 2021 Analiza - Korupcija na severu Kosova - Decembar 2021 Preuzmi
5 ANALIZA ISTRAŽIVANJA - POTREBE I OČEKIVANJA MLADIH PRAVNIKA NA SEVERU KOSOVA - IZAZOVI I REŠENJA ANALIZA ISTRAŽIVANJA - POTREBE I OČEKIVANJA MLADIH PRAVNIKA NA SEVERU KOSOVA - IZAZOVI I REŠENJA Preuzmi
6 ISTRAŽIVANJE O PROBLEMIMA I IZAZOVIMA U VEZI SA SOCIOEKONOMSKIM STATUSOM ZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH ŽENA NA SEVERU KOSOVA ISTRAŽIVANJE O PROBLEMIMA I IZAZOVIMA U VEZI SA SOCIOEKONOMSKIM STATUSOM ZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH ŽENA NA SEVERU KOSOVA Preuzmi
7 ПОБОЉШАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И ВЛАДАВИНЕ ЗАКОНА У ОПШТИНАМА СА ВЕЋИНСКИ СРПСКОМ ЗАЈЕДНИЦОМ ПОБОЉШАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И ВЛАДАВИНЕ ЗАКОНА У ОПШТИНАМА СА ВЕЋИНСКИ СРПСКОМ ЗАЈЕДНИЦОМ Preuzmi
8 АНАЛИЗА - Употреба службених језика у полицији АНАЛИЗА - Употреба службених језика у полицији Preuzmi
9 NVO ACDC - Analiza - Zaštita životne sredine u Severnoj Mitrovici NVO ACDC - Analiza - Zaštita životne sredine u Severnoj Mitrovici Preuzmi
10 ACDC - Analiza o nestalim licima na Kosovu ACDC - Analiza o nestalim licima na Kosovu Preuzmi
11 ANALIZA ISTRAŽIVANJA - UTICAJ COVID-19 VIRUSA NA POVERENJE GRAĐANA ANALIZA ISTRAŽIVANJA - UTICAJ COVID-19 VIRUSA NA POVERENJE GRAĐANA Preuzmi
12 Jačanje transparentnosti i učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou na severu Kosova, predlog prakticne politike Jačanje transparentnosti i učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou na severu Kosova, predlog prakticne politike Preuzmi
13 Jačanje transparentnosti i učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou na severu Kosova, analiza istraživanja Jačanje transparentnosti i učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou na severu Kosova, analiza istraživanja Preuzmi
14 NVO ACDC - Javne nabavke na severu Kosova analiza NVO ACDC - Javne nabavke na severu Kosova analiza Preuzmi
15 Unapredjenje upotrebe sluzbenih jezika pred pravosudnim institucijama na severu Kosova 2019 Unapredjenje upotrebe sluzbenih jezika pred pravosudnim institucijama na severu Kosova 2019 Preuzmi
16 Integracija pravosuđa 6 meseci kasnije, rezultati istraživanja. Integracija pravosuđa 6 meseci kasnije, rezultati istraživanja. Preuzmi
17 INDEKS TRANSPARENTNOSTI OPŠTINSKIH REFORMI NA SEVERU KOSOVA INDEKS TRANSPARENTNOSTI OPŠTINSKIH REFORMI NA SEVERU KOSOVA Preuzmi
18 NVO ACDC - Zenska imovina i stavovi prema zenskom naslednom pravu - Istraživanje i Analiza NVO ACDC - Zenska imovina i stavovi prema zenskom naslednom pravu - Istraživanje i Analiza Preuzmi
19 Istraživanje NVO ACDC - ŽENSKA IMOVINA I STAVOVI PREMA ŽENSKOM NASLEDNOM PRAVU Istraživanje NVO ACDC - ŽENSKA IMOVINA I STAVOVI PREMA ŽENSKOM NASLEDNOM PRAVU Preuzmi
20 Istraživanje - Posledice odlaganja integracije pravosuđa - Stanje i perspektive Istraživanje - Posledice odlaganja integracije pravosuđa - Stanje i perspektive Preuzmi
21 Centar za zastupanje demokratske kulture - Godišnji izveštaj 2016 Centar za zastupanje demokratske kulture - Godišnji izveštaj 2016 Preuzmi
22 Analiza istrazivanja - Civilno društvo za transparentnu vladavinu na severu Kosova - NGO ACDC Analiza istrazivanja - Civilno društvo za transparentnu vladavinu na severu Kosova - NGO ACDC Preuzmi
23 Petogodišnji rad Centra za zastupanje demokratske kulture Petogodišnji rad Centra za zastupanje demokratske kulture Preuzmi
24 Strategija za razvoj organizacije za period od 2016. do 2020. godine Strategija za razvoj organizacije za period od 2016. do 2020. godine Preuzmi
25 Akcioni plan za unapredjenje transparentnosti Opstina na severu Kosova Akcioni plan za unapredjenje transparentnosti Opstina na severu Kosova Preuzmi
26 Građanski aktivizam na lokalnom nivou na Kosovu Građanski aktivizam na lokalnom nivou na Kosovu Preuzmi
27 PP prezentacija PP prezentacija "Građani i građanke Severnog Kosova o Sporazumu o pravosuđu" Preuzmi
28 Građani i građanke Severnog Kosova o Sporazumu o pravosuđu – očekivanja i nedoumice Građani i građanke Severnog Kosova o Sporazumu o pravosuđu – očekivanja i nedoumice Preuzmi
29 Istraživanje o Transparentnosti institucija na Severu Kosova Istraživanje o Transparentnosti institucija na Severu Kosova Preuzmi
30 Građanska inicijativa ``Bezbednost studenata`` u Severnoj Mitrovici Građanska inicijativa ``Bezbednost studenata`` u Severnoj Mitrovici Preuzmi
31 Izveštaj sa okruglog stola Briselski sporazum Izveštaj sa okruglog stola Briselski sporazum Preuzmi
32 Istraživanje o Korupciji Opština Zvečan 2015 Istraživanje o Korupciji Opština Zvečan 2015 Preuzmi
33 Istraživanje o Korupciji Opština Zubin Potok 2015 Istraživanje o Korupciji Opština Zubin Potok 2015 Preuzmi
34 Istraživanje o Korupciji Opština Severna Mitrovica 2015 Istraživanje o Korupciji Opština Severna Mitrovica 2015 Preuzmi
35 Istraživanje o Korupciji Opština Leposavić 2015 Istraživanje o Korupciji Opština Leposavić 2015 Preuzmi
36 Priručnik za polaganje Pravosudnog ispita na Kosovu Priručnik za polaganje Pravosudnog ispita na Kosovu Preuzmi