...

Dušan Radaković

Izvršni direktor

dusan.radakovic@acdc-kosovo.org

Dušan Radaković rođen je 1984. godine u Mitrovici. Nakon završetka sukoba na Kosovu, kao omladinski aktivista civilnog društva, učestvovao je u mnogim multietničkim aktivnostima koje su sprovodile razne međunarodne organizacije. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Mitrovici i magistrirao pravo. Takođe je završio niz kurseva na Kosovu i inostranstvu, uključujući program liderstva u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegovo radno iskustvo uključuje posao novinara na Radio-televiziji Kosova (RTK), projektnog službenika u Partneri Kosova (2005-2008) i programskog menadžera u Nacionalnom demokratskom institutu - NDI Kosovo (2008-2015).

Krajem 2011. godine osnovao je nevladinu organizaciju „Centar za zastupanje demokratske kulture“ i u narednih 10 godina realizovao skoro 100 projekata koje su finansirali brojni donatori, ambasade i međunarodne organizacije na Kosovu i u regionu.

Zaslužan je za uspešno vođenje i upravljanje organizacijom u skladu sa strateškim smernicama koje je utvrdio Odbor direktora. Razvija inovativan operativni plan koji uključuje ciljeve i zadatke koji deluju u strateškom pravcu organizacije, nadgleda planiranje, sprovođenje i evaluaciju programa organizacije. Učestvuje u planiranju i upravljanju ljudskim resursima, finansijskom planiranju i upravljanju rizicima.

Gospodin Radaković bio je deo prve grupe licenciranih aktivnih posrednika iz srpske zajednice na Kosovu i bio je član Savetodavnog veća za zajednice na Kosovu četiri godine, kao i aktivan član Međuministarske radne grupe za Suočavanje sa prošlošću i aktivni član Kancelarije Poverenika za jezike na Kosovu. Glavna područja angažovanja gospodina Radakovića su vladavina zakona, antikorupcija, transparentnost, ljudska prava i nadgledanje izbornog procesa.

Gospodin Radaković tečno govori engleski i albanski jezik. Oženjen je i otac jednog deteta.

...

Aleksandar Rapajić

Programski direktor

aleksandar.rapajic@acdc-kosovo.org

Aleksandar Rapajić je diplomirani pravnik koji je preko 20 godina aktivni član civilnog društva.

Aleksandar ima dugogodišnje iskustvo na poljima pomirenja i tranzicione pravde, do nedavno je bio presedavajući Savetodavnog veća za zajednice, aktivno se bavio pravima nevećinskih zajednica na Kosovu i ima iskustva u mnogim drugim oblastima.

...

Slobodan Stošić

Programski menadžer

slobodan.stosic@acdc-kosovo.org

Slobodan Stošić je diplomirao na katedri za engleski jezik i književnost na Univerzitetu u Mitrovici.

Dugogodišnji aktivista civilnog društva, Slobodan je učestvovao u mnogim aktivnostima koje su imale za cilj promovisanje ljudskih prava, demokratije i rešavanje konflikta na Kosovu. Kao istraživač i analitičar stekao je profesionalno iskustvo u sprovođenju anketa, organizovanju grupnih diskusija kao i analizi podataka. 

Dok je rukovodio lokalnim  privatnim preduzećem, bio je uključen u nabavci robe, marketingu na društvenim mrežama, kao i sprovođenju najbolje tržišne prakse.

Uz bogato volontersko iskustvo u lokalnim nevladinim organizacijama, Slobodan je završio pripravnički staž u Programu za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), kancelarija u Zvečanu. Sa različitim stepenom uključenosti i stručnosti, organizovao je ili učestvovao u aktivnostima pod okriljem: Nansen dijalog centra, Udruženje žena preduzetnica, obrazovnog kluba mladih Sinergija i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Imenovan od strane univerzitetskog studentskog parlamenta, Slobodan je bio član odabrane delegacije studenata koji su učestvovali na 19. Svetskom festivalu omladine i studenata, Soči, Rusija.

Njegova brojna interesovanja uključuju podučavanje i učenje jezika, književnost, šah, vladavinu prava, filozofiju, informacione tehnologije. 

...

Ines Aljović Mihajlović

Programska službenica

ines.aljovic@acdc-kosovo.org

Ines Aljović Mihajlović je građanska aktivistkinja u usponu. Njeno obrazovanje na pravnim studijama i poznavanje društveno-političkih tokova čine je kvalifikovanom i pogodnom za rad u Centru za zastupanje demokratske kulture - ACDC.

Ines ima osmogodišnje radno iskustvo na civilnoj sceni Severnog Kosova, i radila je u više nevladinih organizacija gde je stekla relevantna znanja i umeća. Takođe, učestvovala je na različitim programima i kursevima čiji je cilj bio osnaživanje žena i članova manjinskih zajednica na Kosovu, od kojih su najznačajniji oni koje je organizovao NVO ACDC, NDI i Luxemburg Foundation.

Njena brojna interesovanja uključuju polje ženskih prava, prvenstveno nediskriminacije po osnovu rodne ravnopravnosti, kao i prava osetljivih društvenih grupa. Na poslednjem sazivu Skupštine, Ines je izabrana za predsedavajuću Odbora za zajednice u Opštini Zvečan. Pored toga, Ines voli fotografiju, pisanje, knjige i more. Udata je i majka jednog deteta.

...

Snežana Vukićević

Administrativna službenica

snezana.vukicevic@acdc-kosovo.org

Snežana Vukićević je završila master studije engleskog jezika i književnosti na Univerzitetu u Prištini privremeno smeštenim u Kosovskoj Mitrovici.

Pre nego što se pridružila NVO ACDC, radila je za nekoliko nevladnih organizacija na severnom Kosovu i učestvovala na različitim programima i kursevima koji su imali za cilj da podrže profesionalni razvoj pripadnika manjinskih zajednica na Kosovu.

Pored dugogodišnjeg iskustva u podučavanju engleskog jezika, Snežana ima veliko iskustvo u oblastima kao što su grafički dizajn, upravljanje društvenim mrežama i veb sajtom i ostalim oblastima digitalne komunikacije.

...

Biljana Raković

Finansijski i administrativni asistent

biljana.rakovic@acdc-kosovo.org

Biljana Raković je iz Severne Mitrovice. Završila je Ekonomski fakultet posle prethodno završene srednje ekonomske škole. Biljana je odličan timski radnik i dobra u predvodjenju što joj je omogućilo da brzo napreduje jer lako uči nove veštine, a tome je doprinelo i prisustvovanje mnogim treninzima i radionicama iz različitih oblasti organizovanih od strane lokalnih nevladinih organizacija. Radila je u razlićitim nevladinim organizacijama, u početku kao istraživač, dok je sticanjem iskustva kasnije napredovala i radila kao koordinator i finansijski asistent.

Trenutno radi u NVO ACDC kao finansijski i administrativni asistent i zadužena je za administraciju i finansijskog vodjenje projekata. Biljana se dobro snalazi u zadatim rokovima i upravljanju vremenom.

...

Danica Kompirović

Pravna saradnica

+381640646097

Danica Kompirović je završila master studije prava na Univerzitetu u Beogradu. Stekla je veliko iskustvo u oblasti prava kroz svoj rad kao demonstrator na Pravnom fakultetu u Mitrovici, stažiranjem u Osnovnom sudu u Mitrovici i učešćem u različitim projektima koji su imali za cilj povećanje učešća mladih pravnika u pravosudnim institucijama.

Danica trenutno radi kao pravna saradnica u NVO ACDC, kao podrška Agenciji za besplatnu pravnu pomoć, gde pruža besplatne pravne savete i informacije, obezbeđujući efikasnu pravnu pomoć onima kojima je potrebna.

 

...

Lulzim Hakaj

Programski službenik (Priština)

lulzim.hakaj@acdc-kosovo.org

Lulzim Hakaj je iskusni vođa tima sa sposobnošću pokretanja i upravljanja multifunkcionalnim timovima i multidisciplinarnim projektima. Pored toga, poseduje odlične komunikacione veštine.

Lulzim ima više od 13 godina iskustva sa organizacijama civilnog društva na Kosovu.

...

Jelena Sofronijević

Projektna koordinatorka

jelena.sofronijevic@acdc-kosovo.org

Jelena Sofronijević ima veliko iskustvo kao aktivistkinja u civilnom i javnom sektoru, radila je u opštini Zvečan gde je stekla iskustvo u upravljanju projektima i angažovanju zajednice, a po struci je ekonomista i trenutno završava poslednju godinu na IBCM-u, smer javna administracija.

Kao aktivna učesnica raznih ekoloških inicijativa, Jelena će voditi naše projekte koji imaju za cilj promociju zaštite životne sredine