Ženska PravaНВО ACDC је посвећена промовисању родне равноправности и побољшању положаја жена у друштву. Кроз свеобухватнa истраживањa и анализe, ACDC је успела да стекне увид у перцепцију жена на северу Косова o родним стереотипима и баријерама са којима се суочавају. ACDC се такође фокусира на подизање свести о радним правима и породиљском одсуству за жене на северу Косова. Ово је посебно важно за најугроженије жене у овој групи, као што су труднице, породиље, младе и самохране мајке.

Посвећени смо раду на овом циљу кроз наша истраживања, залагање и напоре за подизање свести како бисмо осигурали да жене имају приступ свим правима и да могу да живе у друштву без родних стереотипа и баријера.

Поред овога, НВО ACDC је удружила напоре са НВО Санта Марија, организацијом која ради на пољу насиља над женама, и основала Мрежу жена, која окупља жене из различитих институција и организација цивилног друштва са севера Косова. ACDCће наставити да ради на успостављању модалитета растуће и одрживе мреже жена која ће радити на унапређењу женских права и њиховом укључивању у доношење одлука на локалном и централном нивоу.Кључна достигнућа:

  • Меморандум о сарадњи са НВО Санта Марија
  • Основана Женска мрежа
  • Заинтересованим странама је представљен положај жена из невећинских општина
  • Активности заговарања за унапређење права жена