izgradnja-meduetnickih-mostova-medu-mladima-na-kosovu
Projekat:
Izgradnja međuetničkih mostova među mladima na Kosovu
Početak:
15.03.2024.
Kraj:
15.04.2024.
jacanje-perspektive-ljudskih-prava-iz-ugla-manjinskih-grupa
Projekat:
Jačanje perspektive ljudskih prava iz ugla manjinskih grupa
Početak:
01.06.2023.
Kraj:
30.11.2023.
unapredenje-kapaciteta-agencije-za-besplatnu-pravnu-pomoc-na-severu-kosova
Projekat:
Unapređenje kapaciteta Agencije za besplatnu pravnu pomoć na severu Kosova
Početak:
02.05.2023.
Kraj:
31.10.2023.
onlajn-platforma-za-izgradnju-otvorenog-i-inkluzivnog-drustva-na-kosovu
Projekat:
Onlajn platforma za izgradnju otvorenog i inkluzivnog društva na Kosovu
Početak:
28.03.2023.
Kraj:
31.08.2023.
promovisanje-ljudskih-prava-i-principa-nediskriminacije-na-lokalnom-nivou
Projekat:
Promovisanje ljudskih prava i principa nediskriminacije na lokalnom nivou
Početak:
22.03.2023.
Kraj:
10.06.2023.
jacanje-ekoloske-svesti-na-severu-kosova
Projekat:
Jačanje ekološke svesti na severu Kosova
Početak:
01.03.2023.
Kraj:
31.08.2023.