op-ed-ljudska-prava-u-doba-digitalizacije

27.11.2023. » 12:54

OP - ED Ljudska prava u doba digitalizacije

Živimo u dobu gde se digitalizacija neprestano...

op-ed-pravo-intelektualne-svojine-kao-deo-korpusa-ljudskih-prava

25.11.2023. » 10:42

OP - ED Pravo intelektualne svojine kao deo korpusa ljudskih prava

Koliko znate o pravu intelektualne svojine?...

op-ed-sloboda-govora-i-izrazavanja-shodno-clanu-10-evropske-konvencije-echr-i-njena-primena-na-kosovu

31.10.2023. » 12:21

OP - ED Sloboda govora i izražavanja shodno Članu 10. Evropske konvencije ECHR i njena primena na Kosovu

Sloboda izražavanja igra ključnu ulogu u očuvanju...

op-ed-polozaj-manjinskih-zajednica-na-kosovu-i-njihov-pristup-ljudskim-pravima

25.09.2023. » 14:54

OP - ED Položaj manjinskih zajednica na Kosovu i njihov pristup ljudskim pravima

Nakon 90tih godina prošlog veka, sukobi...

op-ed-drustvena-svest-i-prava-mladih-na-kosovu

18.09.2023. » 12:49

OP - ED Društvena svest i prava mladih na Kosovu

Razmatrajući budućnost mladih na Kosovu, ne...

op-ed-ljudska-prava-i-sloboda-izrazavanja-u-eri-tehnologije

15.09.2023. » 11:38

OP - ED Ljudska prava i sloboda izražavanja u eri tehnologije

U današnjem svetu, svedoci smo neverovatno...

op-ed-borba-za-ravnopravnost-izazovi-i-napredak-u-21-veku

12.09.2023. » 09:57

OP - ED Borba za ravnopravnost, izazovi i napredak u 21. veku"

U današnje vreme, 21. veku, iako je...