Ljudska pravaACDC се бави заштитом људских права кроз различите активности, јавне кампање и програме обука. Десетине младих прошло је кроз програм „Школа људских права“ који је осмишљен са циљем да се млади обуче, оспособе и упознају своја људска права и одговорности и да се инспиришу да штите и бране своја права, права других и служе као катализатори позитивних промена у њиховим заједницама.

НВО ACDC има сталну сарадњу са Институцијом Омбудсмана Косова, која је укључена у неколико пројеката ACDC који су дизајнирани да представе постојеће механизме и олакшају приступ информацијама од јавног значаја. Јавна кампања о раду Омбудсмана коју је спровео ACDC, значајно је подигла видљивост Институције ангажовањем са локалном заједницом и ширењем знања о Институцији Омбудсмана Косова, и на тај начин повећала капацитете за промоцију људских права.

Кључна достигнућа:

  • Меморандум о сарадњи са Институцијом Омбудсмана Косова
  • Програми обука о људским правима за младе људе и општинске службенике