16.02.2024. » 13:54 | ACDC


Promovimi i pajtimit dhe kuptimit: Diskutim publik për bashkëpunimin në komunitetin e Kosovës - 22 Shkurt 2024 11:00Kemi kënaqësinë t'ju ftojmë në takim publik në kuadër të nismës për të promovuar dialogun dhe bashkëpunimin ndërmjet studentëve nga komunitetet shumicë dhe joshumicë.

promovimi-i-pajtimit-dhe-kuptimit-diskutim-publik-per-bashkepunimin-ne-komunitetin-e-kosoves-22-shkurt-2024-1100
FOTO: ACDC

Kemi kënaqësinë t'ju ftojmë në takim publik në kuadër të nismës për të promovuar dialogun dhe bashkëpunimin ndërmjet studentëve nga komunitetet shumicë dhe joshumicë. Ky takim paraqet një mundësi të vlefshme për të gjithë pjesëmarrësit që të kontribuojnë në mënyrë aktive në diskutimet mbi mundësitë e mundshme të bashkëpunimit dhe veprimet e përbashkëta ndërmjet studentëve dhe profesorëve nga të dy komunitetet.

Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të shkëmbejnë ide, përvoja dhe perspektiva, si dhe të identifikojnë kolektivisht sferat e mundshme të bashkëpunimit dhe hapat drejt ndërtimit të besimit dhe pajtimit. Prania juaj dhe pjesëmarrja aktive janë vendimtare për suksesin e kësaj nisme, pasi zëri juaj është i rëndësishëm në formësimin e një të ardhmeje që sjell ndryshime pozitive për të gjithë ne.

Kjo është një mundësi për ne, për të krijuar kolektivisht një mjedis gjithëpërfshirës dhe mbështetës që nxit bashkëpunimin, mirëkuptimin dhe respektin reciprok. Angazhimi juaj do të jetë i çmuar në arritjen e qëllimeve të këtij projekti dhe ndërtimin e një të ardhme më të mirë për të gjitha komunitetet në rajon.

Panelistët:

  • Dusan Radakovic, OJQ ACDC
  • Lulzim Hakaj, OJQ REC
  • Velisa Vucurovic, i diplomuar për drejtësi
  • Elmedina Kurti, Parlamenti Studentor i Universitetit "Isa Boletini" Mitrovicë

Diskutimi do të zhvillohet më 22 shkurt 2024 nga ora 11:00 në hapësirat e Shtëpisë Informative të BE-së, jo larg urës kryesore të Mitrovicës.