21.02.2024. » 21:29 | ACDC


Lansimi i platformës për komunitetet - 28 shkurt 2024OJQ ACDC - Qendra e Avokimit për Kulturë Demokratike, përzemërsisht ju fton të merrni pjesë në konferencën publike “Lansimi i platformës për komunitetet”. Konferenca do të mbahet në ambientet e Hotel Swiss Diamond në Prishtinë. Konferenca do të prezantojë një platformë të re të zhvilluar për Zyrën e Çështjeve të Komuniteteve, si dhe një diskutim në lidhje me të drejtat e komuniteteve.

lansimi-i-platformes-per-komunitetet-28-shkurt-2024
FOTO: ACDC

OJQ ACDC - Qendra e Avokimit për Kulturë Demokratike, përzemërsisht ju fton të merrni pjesë në konferencën publike “Lansimi i platformës për komunitetet”. Konferenca do të mbahet në ambientet e Hotel Swiss Diamond në Prishtinë. Konferenca do të prezantojë një platformë të re të zhvilluar për Zyrën e Çështjeve të Komuniteteve, si dhe një diskutim në lidhje me të drejtat e komuniteteve.

Platforma është zhvilluar nga ACDC në kuadër të programit të Organizatës Ndërkombëtare për Migrim (IOM), dhe është mbështetur financiarisht nga Ambasada Britanike në Kosovë dhe Ambasada Zvicerane në Kosovë.

Panelistët:

  • Sanella Sadikoviq – Zyra e Kryeministrit të Kosovës - Zyra për Çështje të Komuniteteve (ZÇK)
  • Blendrit Sopi – IT Outsourcing, kompani që ndërtoi platformën
  • Dushan Radakoviq – Drejtor Ekzekutiv në OJQ ACDC
  • Moderator Aleksandar Rapajiq – Drejtor i Programit në OJQ ACDC

Konferenca do të mbahet në Hotel Swiss Diamond, salla e konferencave “MAREC” më 28 shkurt, duke filluar nga ora 11:00.

Ju lutemi konfirmoni pjesëmarrjen tuaj me e-mail:  aleksandar.rapajic@acdc-kosovo.org