25.11.2023. » 11:59 | ACDC


Dita Ndërkombetare Kundër Dhunës ndaj GraveÇdo vit, më 25 nëntor, bashkohemi në luftën kundër dhunës ndaj grave. Kjo ditë shënon përgjegjësinë tonë për të dënuar dhe tejkaluar çdo formë të keqtrajtimit të grave.

dita-nderkombetare-kunder-dhunes-ndaj-grave
FOTO: ACDC

Çdo vit, më 25 nëntor, bashkohemi në luftën kundër dhunës ndaj grave. Kjo ditë shënon përgjegjësinë tonë për të dënuar dhe tejkaluar çdo formë të keqtrajtimit të grave.

Gruaja në të gjithë botën përjeton dhunë fizike, emocionale, seksuale dhe ekonomike. Dhuna nuk njeh kufij, dhe gratë shpesh janë viktima të sistemeve që i margjinalizojnë.

Kjo ditë na fton në një veprim të përbashkët, duke theksuar rëndësinë e punës së përbashkët për transformimin e normave shoqërore, sigurimin e burimeve për luftën kundër dhunës dhe krijimin e një mjedisi të sigurt.Çdo njeri mund të kontribuojë. Edukimi është thelbësor; ngritja e ndërgjegjësimit për forma të ndryshme të dhunës dhe të drejtat e grave është jetike. Fuqizimi i grave përmes edukimit dhe mbështetja e viktimave luajnë një rol kyç.

Ne, qëndrojmë së bashku në dënimin e dhunës ndaj grave. Kjo nuk është thjesht një çështje e grave; është një çështje e të drejtave të njeriut. Inkurajojmë të gjithë që t'i mbështesin gratë, të dënojnë dhunën dhe të punojnë së bashku për të krijuar një botë pa frikë nga dhuna. Së bashku, mund të jemi një zë për ndryshim. Mos të presim - sot është dita për tu bashkuar në luftën për një të ardhme pa dhunë ndaj grave.