24.10.2023. » 16:23 | ACDC


Aksioni i pastrimit në Mitrovicën e VeriutNe po ndërmarrim veprime për një të ardhme më të gjelbër duke pastruar brigjet pranë lumenjve në Mitrovicën e Veriut dhe duke rritur ndërgjegjësimin për mbrojtjen e mjedisit.

aksioni-i-pastrimit-ne-mitrovicen-e-veriut
FOTO: ACDC

OJQ ACDC organizoi një aktivitet pastrimi të brigjeve të lumit ku u mblodhën vullnetarë për të hequr mbetjet buzë bregut të lumit, duke kontribuar në ruajtjen e bukurisë natyrore të zonës dhe mbrojtjen e mjedisit.

Kjo nismë synoi gjithashtu të rrisë ndërgjegjësimin e publikut për rëndësinë e mbrojtjes së lumenjve si burime të çmuara ujore dhe hapësira publike.

 

Kjo nismë është në kuadër të projektit “Fuqizimi i vetëdijes mjedisore në veri të Kosovës”, i cili zbatohet në kuadër të programit “Menaxhimi i integruar i burimeve ujore në Kosovë” (MIRU-K), financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe zbatohet nga Skat Consulting Ltd. (Zvicër) në një konsorcium me Agjencinë Austriake të Mjedisit (EAA).