O nama

Portfolio NVO ACDC

Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) je lokalna organizacija civilnog društva, sa sedištem u Severnoj Mitrovici, na Kosovu, a osnovana je u decembru 2011. godine.

Cilj organizacije je unapređenje angažovanja multietničke populacije u regionu Mitrovice u cilju podizanja svesti građana o demokratskoj kulturi.

Planiranje i organizovanje multietničkih seminara u cilju obezbeđivanja neformalne edukacije za građane različitih starosnih i etničkih grupa. Aktivnosti se planiraju u skladu sa proklamovanim prioritetima stanovništva Mitrovice. ACDC planira i organizuje multietničke sportske i kulturne aktivnosti (koncerte, izložbe fotografija, sportske aktivnosti) i međuetničke razmene takođe. 

Zvanična svrha organizacije je aktivan društveni aktivizam stanovništva u multietničkom regionu Mitrovice kroz organizaciju obrazovnih, kulturnih, sportskih aktivnosti i unapređenje društvenog života svih generacija i grupa u Mitrovici. Organizacija planira i sprovodi svoje aktivnosti na osnovu prioriteta populacije u regionu Mitrovice.

ACDC sarađuje sa drugim organizacijama civilnog društva u sprovođenju svojih projekata i akcija. Takođe, ACDC stvara blisku saradnju sa lokalnim samoupravama i lokalnim institucijama.

Vizija ACDC

Mitrovica, sigurna sredina, u kojoj odgovorne institucije i jako civilno društvo sarađuju u razvoju demokratske kulture i gde postoji poštovanje različitosti i pravo na izbor svakog građanina.

Misija ACDC 

Lokalna organizacija civilnog društva koja identifikuje i promoviše interese građana i samog Kosovskog društva kroz projektne aktivnosti i zastupanje, kao i jačanje civilnog društva u odnosu prema odgovornim institucijama. 

Ciljevi  ACDC 

     -Rad na jačanju demokratske kulture i dijaloga u regionu Mitrovice; 

     -Značajno unapređenje društvenih politika u regionu Mitrovice; 

     -Identifikacija i promocija interesa građana Mitrovice;

     -Uspostavljanje efektivnih mehanizama koji će omogućiti organizacijama civilnog društva da nadgledaju odgovornost   lokalnih samouprava i institucija; 

     -Stvaranje prilika za slobodnu interkulturalnu razmenu.  

 

Posvećeni smo izgradnji bolje Mitrovice!!! 

Hajde da radimo zajedno!!!

Untitled Document
February 2021
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale