30.06.2022. » 12:21 | ACDC


Simulacija suđenja u Osnovnom sudu u MitroviciStažisti angažovani na projektu „Poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u opštinama sa većinski srpskim stanovništvom", koji finansira INL, 29. juna su održali simulaciju suđenja u Osnovnom sudu u Mitrovici čime su završili tromesečni pripravnički staž.

simulacija-sudenja-u-osnovnom-sudu-u-mitrovici
FOTO: ACDC

Stažisti angažovani na projektu „Poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u sredinama sa većinski srpskim stanovništvom", koji finansira INL, 29. juna su održali simulaciju suđenja u Osnovnom sudu u Mitrovici čime su završili tromesečni pripravnički staž.

Simulacija suđenja je pripremljena uz pomoć sudija Osnovnog suda u Mitrovici. Ova aktivnost je pružila stažistima priliku da pokažu veštine i znanja koja su stekli u radu sa sudijama i drugim sudskim osobljem.

Program je deo projekta „Poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u sredinama sa većinski srpskim stanovništvom“, koji finansira Biro za međunarodnu saradnju u borbi protiv narkotika i sprovođenja zakona (INL), a sprovodi NVO ACDC u partnerstvu sa NVO Aktiv.