21.11.2023. » 14:14 | ACDC


Konferencija o ljudskim pravima i obrazovanju mladih20. novembra, u Evropskoj kući u Severnoj Mitrovici, NVO ACDC održala je konferenciju o ljudskim pravima i obrazovanju mladih, s ciljem podizanja svesti o pitanjima ljudskih prava na Kosovu, posebno fokusirajući se na obrazovanje mladih. Takođe je imala za cilj pružanje uvida u stanje ljudskih prava putem prezentacije zajedničkog izveštaja organizacija civilnog društva za 2022. godinu i isticanje ključnih tema poput pozicije dece i mladih, obrazovanja mladih i digitalne bezbednosti.

konferencija-o-ljudskim-pravima-i-obrazovanju-mladih-2
FOTO: ACDC

20. novembra, u Evropskoj kući u Severnoj Mitrovici, NVO ACDC održala je konferenciju o ljudskim pravima i obrazovanju mladih, s ciljem podizanja svesti o pitanjima ljudskih prava na Kosovu, posebno fokusirajući se na obrazovanje mladih. Takođe je imala za cilj pružanje uvida u stanje ljudskih prava putem prezentacije zajedničkog izveštaja organizacija civilnog društva za 2022. godinu i isticanje ključnih tema poput pozicije dece i mladih, obrazovanja mladih i digitalne bezbednosti.

Panelisti na konferenciji bili su su Miljan Stanišić, programski menadžera u Domoviku, Blende Pira, programska koordinatorka u YIHR, i Ines Aljović Mihajlović, menadžerka projekta u ACDC.

Na početku konferencije, Ines Aljović Mihajlović predstavila je projekat koji finansira CDF kroz program HumanRightivism, i istakla važnost poštovanja ljudskih prava i obrazovanja mladih o njima. Takodje je govorila o projektnim  aktivnostima, inicijativama i njihovom uticaju.

Blende Pirа, progrаmskа koordinаtorkа u YIHR, predstavila je Izveštaj o ljudskim pravima za 2022. godinu kao deo Zajedničkog izveštaja organizacija civilnog društva o ljudskim pravima za 2022. godinu, pružajući sveobuhvatan pregled situacije ljudskih prava na Kosovu. Izveštaj Civilnog društva o ljudskim pravima na Kosovu pruža pregled stanja ljudskih prava tokom 2022. godine, uključujući glavne probleme, kršenja ljudskih prava i izazove u ostvarivanju ljudskih prava. Blende je istakla da izveštaj takođe sadrži preporuke za unapređenje ljudskih prava, ukazujući da institucije nisu pokazale veliki napredak u zaštiti prava marginalizovanih grupa i nevećinskih zajednica. Ona je navela da je izveštaj za 2023. godinu trenutno u pripremi, i da je proces za ovu godinu vecć počeo.

Miljan Stanišić iz Domovika govorio je o unapređenju statusa dece, ističući da zakon Kosova efikasno definiše mehanizme zaštite. Medjutim, on je naglasio da se unapređenje statusa dece ne bi trebalo gledati samo kroz zakonodavstvo, već i ispitivanjem stvarnih potreba na terenu. Miljan je takođe govorio o vršnjačkom i digitalnom nasilju, ističući potrebu društva da promoviše prave vrednosti i izgradi inkluzivnu zajednicu. On je istakao da je Vršnjačka Medijacija Domovika model za prevenciju nasilja, napominjući da društvene mreže i savremena tehnologija čine ove probleme vidljivijim. Kako tehnologija nastavlja da igra značajnu ulogu u njihovim životima, osiguravanje sigurnog i bezbednog digitalnog okruženja od suštinskog je značaja za dobrobit mlađe generacije.

Panelisti su naglasili potrebu za sveobuhvatnim obrazovnim inicijativama koje bi osnažili i upoznali mlade ljude sa njihovim pravima. Značaj obrazovanja o ljudskim pravima istaknut je kao sredstvo za razvoj kulture poštovanja, razumevanja i zagovaranja ljudskih prava.

Konferencija je organizovana kao deo projekta finansiranog od strane Fonda za razvoj zajednica, kroz program HumanRightivism, koji finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju - Sida.