20.05.2022. » 09:27 | ACDC


Javna konferencija: Sprečavanje korupcijeU prostorijama Međunarodnog poslovnog koledža u Severnoj Mitrovici, NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) je 19. maja organizovao javnu konferenciju „Sprečavanje korupcije“. Na konferenciji se govorilo o institucionalnom odgovoru na korupciju u severnim opštinama, a poseban naglasak je stavljen na pristupu informacijama od javnog značaja kao i na ulogu Institucije Ombudsmana Kosova u smanjenju korupcije.

javna-konferencija-sprecavanje-korupcije
FOTO: ACDC

U prostorijama Međunarodnog poslovnog koledža u Severnoj Mitrovici,  NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) je 19. maja organizovao javnu konferenciju „Sprečavanje korupcije“. Na konferenciji se govorilo o institucionalnom odgovoru na korupciju u severnim opštinama, a poseban naglasak je stavljen na pristupu informacijama od javnog značaja kao i na ulogu Institucije Ombudsmana Kosova u smanjenju korupcije.

Panelisti su bili g.Naim Ćeljaj, Ombudsman Kosova, g.Miloš Marković, sudija Osnovnog suda u Mitrovici i g.Dušan Radaković, izvršni direktor ACDC-ja.

G.Miloš Marković izjavio је da Sud ima nulta tolerancije kada su u pitanju slučajevi korupcije i naglasio da je problem što je korupciju teško dokazati i zbog toga često ne dolazi do osudjujuce presude. Pored toga, sudija je pozvao gradjane da se više uključe u rad suda, da češće posećuju sudjenja i da se više informišu o slučajevima. G.Naim Ćeljaj se složio da je korupcija teško dokaziva i istakao da je nedostatak prijavljivanja od strane građana jedan od ključnih problema, jer se poverenje u institucije ne može povećati ukoliko se slučajevi ne prijave. G.Ćeljaj je dodao i da dosta zavisi od političke volje i same vlade,a  ne samo od institucija. Ovim povodom je govorio i o nadležnostima Institucije Ombudsmana u borbi protiv korupcije i izrazio spremnost da sarađuje sa civilnim sektorom. Izvršni direktor ACDC, Dušan Radaković, naglasio je da ACDC kroz svoje projekte nastoji da doprinese smanjenju korupcije i istakao koliko je važno da civilno drustvo bude ujedinjeno u borbi protiv korupcije.

Konferencija je organizovana u sklopu projekta "Osnaživanje institucionalnog odgovora na korupciju na severu Kosova."

Ovaj grant je podržan od strane „Programa civilnog društva za Albaniju i Kosovo“ koji finansira norveško Ministarstvo spoljnih poslova i kojim upravlja Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Partners Albanija za promene i razvoj (PA).