28.09.2023. » 10:26


OP -ED Diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta: Put ka većoj inkluzivnostiŽivimo u svetu u kojem raznolikost treba da se podržava i štiti, ali diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta i dalje ostaje jedan od ključnih problema.

diskriminacija-na-osnovu-seksualne-orijentacije-i-rodnog-identiteta-put-ka-vecoj-inkluzivnosti

Živimo u svetu u kojem raznolikost treba da se podržava i štiti, ali diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta i dalje ostaje jedan od ključnih problema. Izazovi i prepreke s kojima se suočava LGBTQ+ zajednica i dalje su prisutni u mnogim delovima sveta, gde su diskriminacija i nasilje koje ovi pojedinci doživljavaju ozbiljno pitanje ugrožavanja ljudskih prava. Ovaj problem zahteva zajednički angažman društva kako bismo izgradili put ka društvu koje štiti prava i vrednosti svakog pojedinca, nezavisno od seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Osobe koje pripadaju LGBTQ+ zajednici suočavaju se s najvišim nivoom diskriminacije i nasilja širom sveta iz različitih razloga, uključujući odbijanje na radnom mestu, u školama, i odbacivanje od strane društva, što ima emocionalne i psihičke posledice po ove individue. Mnogi od njih dolaze iz porodica koje su ih napustile, samo zbog njihove seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, što predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava i veliku prepreku njihovom uključivanju u društvo. Živimo u društvu s ne previše otvorenim i tolerantnim mentalitetom prema rodnoj raznolikosti, mentalitetu koji širi stereotipe, diskriminaciju i nepoštovanje potreba i prava ove zajednice. Tamo gde živim, malo ljudi podržava LGBTQ+ osobe u našem društvu, i to je izazov s kojim treba da se suočimo i da ga promenimo.

Najefikasniji način za promociju uključivanja ovih osoba i borbu protiv homofobije i transfobije je obrazovanje. To je veoma osetljiva tema zbog koje obrazovne institucije trebaju razviti odgovarajući nastavni program koji uključuje pitanja LGBTQ+ zajednice u kontinuirano obrazovanje. Obrazovanje je najmoćnije sredstvo za oblikovanje ili promenu percepcija. Ako društvo bude obrazovano i naučeno da svaki pojedinac zaslužuje poštovanje i ravnopravnost, onda će odrastati s većom pažnjom prema ljudskim pravima, što će takođe uticati na stvaranje sveobuhvatnijeg društva. Promena zakona je još jedan važan korak koji utiče na zaštitu prava ove zajednice, i nesumnjivo bi trebalo da se osudi njihova diskriminacija.

Inkluzija nije samo pravno i obrazovno pitanje, već je i društveni cilj koji se može postići samo kroz podizanje svesti celog društva i rad na promeni naših mentaliteta, jer odbacivanje ovih osoba počinje od porodice. Poštovanjem jedni drugih zbog onoga što jesmo, možemo stvoriti prihvatljivije i uključivije društvo za sve nas.

Svi mi snosimo odgovornost u doprinosu promeni sveta kako bismo ga učinili bezbednijim i pravednijim mestom za sve, bez obzira na seksualnu orijentaciju ili rodni identitet. Vreme je da promenimo i širimo ljubav i poštovanje prema svakom pojedincu, jer kroz saradnju, osvešćivanje i zakonske promene možemo doprineti stvaranju boljeg i prihvatljivijeg društva za sve različite identitete.

                                                                                                                                Drenuša Zećiri,

                                                                                                                              Student